Nam Anh CNC gia công khuôn độ chính xác cao 0,005 mm, độ bóng bề mặt Ra 0,8 tương đương mài, trên máy cắt dây của Nhật

Video

Lượt xem

Online: 2

Pageview: 1464506